Hur man kollar oljan i bilen

Att köra bil är en komplex uppgift. Du måste vara medveten om din omgivning, hålla ett öga på vägen och vara uppmärksam på mätare och andra instrument i bilen. En av de viktigaste sakerna du behöver göra är att se till att din bil har tillräckligt med olja. Om du får slut på olja kommer din motor att överhettas och fastnar och orsakar omfattande skador.

För att undvika detta måste du kontrollera oljenivån regelbundet och fylla på den vid behov. Så här gör du:

Checklista för att kolla oljan i bilen

  1. Ställ bilen på ett plant underlag och stäng av motorn. Vänta några minuter för att oljan ska sätta sig innan du fortsätter.
  2. Öppna motorhuven och leta upp oljestickan. Detta är vanligtvis en lång, tunn metallstång med ett handtag i ena änden.
  3. Dra ut oljemätstickan och torka av den med en trasa eller pappershandduk.
  4. Sätt in oljemätstickan helt och hållet tillbaka i sitt hölje och dra sedan ut den igen för att kontrollera oljenivån.
  5. Oljenivån ska ligga mellan markeringarna "full" och "låg" på oljestickan. Om den ligger under markeringen "låg" måste du fylla på mer olja.
Person som kollar oljan i sin bil.

Hur fyller man på olja i en bil?

För att fylla på olja letar du upp oljepåfyllningslocket (vanligtvis ett stort, skruvbart lock med en bild på en oljekanna på det) och skruva loss det. Häll i oljan tills den når märket "full" på mätpinnen och skruva sedan på påfyllningslocket igen.

Det är viktigt att använda rätt typ av olja för din bil. Denna information finns i din bils handbok, eller så kan du fråga en kvalificerad mekaniker.

Hur ofta man måste byta oljan i en bil?

De flesta biltillverkare rekommenderar ett oljebyte var 800 mil eller var sjätte månad, beroende på vilket som inträffar först. Vissa nyare bilar med syntetisk olja kan dock klara 1 600 mil eller mer mellan bytena. Se bilens bruksanvisning för specifika rekommendationer.


Skrivet av Tony Lundberg

Skriv en kommentar